Newsy

Warsztaty „5 bilionów m3 Odpowiedzialnego Biznesu” - relacja

23 stycznia 2013 r. w godzinach 13.00-16.30 miały miejsce warsztaty poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście działalności koncernów energetycznych.

Celem spotkania było zarówno propagowanie wiedzy o odpowiedzialnym biznesie (CSR), przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie poszukiwania i eksploatacji gazu łupkowego, jak również integracja uczestników wokół przyjętej tematyki i zaproszenie ich do organizacji kolejnych przedsięwzięć.

W ramach spotkania miał miejsce wykład prof. UEK Janiny Filek pt. „Dialogowy charakter społecznej odpowiedzialności biznesu”. Po wprowadzeniu w tematykę gazu łupkowego podczas prac w grupach rozwiązywano konkretne sytuacje problemowe związane z aktywnością koncernów energetycznych poszukujących i eksploatujących gaz łupkowy.

 

Uczestnicy zapoznali się także z rankingiem koncesjonariuszy Ministerstwa Środowiska przygotowanym przez CAEWSE (kwiecień 2012 r.) oraz wypracowywali kryteria oceny firm w kontekście CSR-u.

 

Spotkanie zostało zakończone fragmentaryczną projekcją filmów Gasland i Truthland oraz krótkim podsumowaniem zajęć. W warsztatach wzięło udział 30 osób, głównie studentów krakowskich uczelni.

 

Projekt realizowany w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych LOB.