Newsy

5 bilionów m3 Odpowiedzialnego Biznesu

Serdecznie zapraszamy na warsztaty poświęcone tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze gazu niekonwencjonalnego! 23.01.2013 r., 13.00-15.00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie!

 

TEMATYKA SPOTKANIA:

- przykłady dobrych i złych praktyk koncernów energetycznych przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu niekonwencjonalnego;

- oczekiwania społeczności lokalnych i JST a interesy koncernów energetycznych;

- dostarczenie informacji nt. procesu uzyskiwania koncesji przez firmy poszukujące gazu łupkowego Polsce z naciskiem na przejrzystość procedur i komunikację społeczną;

- metodologia badań w obszarze CSR w Polsce;

- społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce – aktualny stan i perspektywy.

DATA I MIEJSCE:

23 stycznia 2013 r. (środa), 13.00 – 15.30;

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, pawilon G, sala 9

 

PARTNERZY PROJEKTU:

Koło Filozoficzne Uniwersytetu Ekonomicznego oraz

Centrum Analiz Energetycznych Wyższej Szkoły Europejskiej (CAEWSE).

 

Inicjatywa realizowana w ramach Programu Grantowego Pracownia Działań Lokalnych Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej? Kliknij tutaj