Newsy

Projekt: Zielony staż - zgłoś swój projekt i wygraj płatny staż!

24 marca rozpoczęła się pierwsza edycja odbywającego się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki konkursu „PROJEKT: ZIELONY STAŻ”, skierowanego do studentów i absolwentów krakowskich uczelni wyższych, bez względu na kierunek czy tryb studiów. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu o wartości do 10 tysięcy złotych, związanego z tematyką ochrony środowiska oraz dziedzinami pokrewnymi. Zwycięzca konkursu otrzyma możliwość zrealizowania swojego autorskiego projektu podczas płatnego stażu w Fundacji Myśli Ekologicznej w Krakowie.

Wszyscy chętni powinni do 30 kwietnia 2014 roku przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z projektem na adres aplikuj@zielonystaz.pl.

Głównym celem konkursu „PROJEKT: ZIELONY STAŻ” jest zachęcenie młodych ludzi do działania na rzecz ochrony środowiska, a także zgłębiania wiedzy związanej z tematyką ekologii, odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju.

Organizatorem wydarzenia jest działająca w Krakowie Fundacja Myśli Ekologicznej.

Formularz konkursowy oraz wszelkie informacje dotyczące przebiegu konkursu dostępne są na stronie internetowej www.zielonystaz.pl oraz profilu Fundacji Myśli Ekologicznej na Facebook’u.

Patronat nad konkursem objęła Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

Plakat_konkurs_Projekt_Zielony_Staż