Newsy

III spotkanie Ambasadorów CSR już za nami!

Stało się - jesteśmy już po III spotkaniu Ambasadorów CSR 2013/2014. Warsztaty, prelekcje, spotkania z praktykami oraz motywacja do działania - to wszystko podczas dwudniowego spotkania, które odbyło się 7 i 8 lutego 2014 roku w Warszawie. Intensywnemu zdobywaniu wiedzy towarzyszył Podwieczorek przy CSR, uroczysta kolacja oraz integracyjna gra w kręgle.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji Kronenberga przy City Handlowy.

Pierwsze warsztaty pt. "Fakty i mity CSR" przeprowadziła Mirella Panek - Owsiańska - prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Interakcyjna forma nie tylko pozwoliła uczestnikom i uczestniczkom zastanowić się nad kontrowersyjnymi tematami wokół idei CSR, ale również rozwiać swoje wątpliwości (lub podważyć powszechne teorie) w rozmowie z szefową największej organizacji pozarządowej w Polsce zajmującej się tematyką CSR.

Kolejno odbyła się prelekcja przedstawicieli PGNiG - Katarzyny Mróz (koordynatorki ds. komunikacji strategii CSR) oraz Jakuba Siewko (koordynatora ds. komunikacji ekologicznej). Ambasadorzy/ki mogli dowiedzieć się - jakie są prawne uwarunkowania ochrony środowiska przy realizacji założeń wydobywczych PGNiG i w jakim stopniu praktycznie wpływają one na ekologię.

O monitorowaniu, raportowaniu i komunikowaniu działań CSR mówiła Monika Kulik z Orange (ekspertka ds. odpowiedzialności społecznej biznesu) podczas kolejnego warsztatu. Przykłady działań firmy Orange w tym zakresie pokazały uczestnikom/czkom jak wieloaspektowa jest praca nad realizacją CSR w firmie. 

Późnym popołudniem odbył się Podwieczorek przy CSR w kawiarni Dilmah. Spotkanie z Łukaszem Kalicińskim - właścicielem firmy Not Just Shop udowodniło, że społeczna odpowiedzialność może być fundamentem innowacyjnego modelu biznesowego, że CSR to nie tylko idea realizowana w korporacjach.

Pierwszy dzień zakończył się kolacją w restauracji Bazyliszek i integracją podczas gry w kręgle.

Drugi dzień spotkania rozpoczęła Ewa Wojsławowicz, długoletnia koordynatorka programu wolontariatu pracowniczego w Fundacji Kornenberga przy City Handlowy, obecnie koordynatorka programu Karta Różnorodności w FOB. Przeprowadzając warsztaty pt. "Zaangażowanie pracowników - wolontariat pracowniczy" rozbudziła ambasadorski potencjał do działania. Dwugodzinne spotkanie pozwoliło nie tylko bliżej przedstawić ideę wolontariatu pracowniczego, ale również rozwiać wątpliwości dotyczące wartości, które przynosi firmie takiego rodzaju angażowanie pracowników.

Warsztat pt. "Dialog z interesariuszami" z praktykiem na co dzień wdrażającym ideę CSR  - Przemysławem Oczyp (koordynatorem Zrównoważonego Rozwoju w firmie CEMEX) przybliżył teorię dotyczącą tego obszaru społecznej odpowiedzialności oraz praktyczne jej zastosowanie. Dzięki intensywnej formie, uczestnicy/czki mogli m.in. zaplanować dialog z interesariuszami.

Kolejne spotkanie Ambasadorów CSR 2013/2014 odbędzie się już w czerwcu br.