Newsy

Zrównoważony transport - warsztaty

22 lutego Ambasadorzy CSR – Daria Lisiecka oraz Piotr Nieporowski ponownie postanowili połączyć swoje siły, po to by po raz pierwszy wziąć pod lupę trudną tematykę, jaką bez wątpienia jest zrównoważony transport.

Zajęcia odbyły się w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęły takie organizacje jak: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Fundacja Aeris Futuro, Fundacja Sendzimira oraz Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Na uwagę zasługuje również fakt, że po raz pierwszy do grona patronów dołączyła zielonogórska organizacja CSR Profits, która dodatkowo specjalnie na organizowane przez ambasadorów warsztaty przygotowała krótki wykaz głównych bodźców rozwojowych dla branży transportowej i logistycznej, a także praktyczne zestawienie kluczowych ryzyk przygotowanych zgodnie z wytycznymi ESG (ang. environmental, social, governance).

Warsztaty rozpoczęły się równo o godzinie 11:20 i zgromadziły około 25 słuchaczy uczących się na kierunku: technik logistyki oraz technik spedycji. Składały się one z dwóch części -  teoretycznej oraz praktycznej. Podczas wykładu wprowadzającego została zaprezentowana m.in. definicja oraz cele zrównoważonego rozwoju, a także założenia oraz filary strategii CSR. Prowadzący w sposób bardzo szczegółowy omówili również zasady przyświecające koncepcji eco-drivingu, jak również dokonali dokładnej analizy alternatywnych źródeł energii, koncentrując się przede wszystkim na cieszących się ostatnimi czasy sporą popularnością biopaliwach. Dodatkowo, uczestnicy zostali zapoznani z systemami zarządzania środowiskowego takimi jak EMAS oraz ISO 14001, a ponadto poznali korzyści wynikające ze stosowania w samochodach ciężarowych napędu elektrycznego oraz hybrydowego.  

Praktyczna część warsztatów koncentrowała się wokół budowania map interesariuszy w oparciu o przykłady znanych przedsiębiorstw: Lyreco, TNT Express, DB Schenker oraz DHL. Zadaniem uczestników było zdefiniowanie najważniejszych grup interesariuszy, a następnie zaproponowanie własnych inicjatyw zgodnych z koncepcją CSR oraz zrównoważonego rozwoju. Ze wszystkimi zadaniami uczestnicy poradzili sobie bez większych problemów, co tylko doprowadziło nas do wniosku, że zajęcia inspirują do poznawania licznych powiązań biznesu z pozostałymi podmiotami.

Autorka: Daria Lisiecka, Ambasadorka CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu 2013/2014