Newsy

CSR i ekonomia instytucjonalna - krótka relacja z wykładu

O tym, że CSR jest niezwykle interdyscyplinarny przekonywała Ambasadorka CSR - Agata Blinkiewicz podczas swojego wykładu w ramach przedmiotu "ekonomia instytucjonalna" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

7 stycznia podczas krótkiego wystąpienia,  Agata przedstawiła koncepcje pokrewne do społecznej odpowiedzialności biznesu. Pokazała, jak CSR można analizować na gruncie ekonomii instytucjonalnej. Omówiła praktyczny wymiar CSR na przykładach firm działających w Polsce i otoczeniu instytucjonalnym CSR, zwracając szczególną uwagę na standardy i udział poszczególnych sektorów w promowaniu tej koncepcji. Tematem poruszanym na wykładzie były również kierunki i trendy rozwoju CSR w Polsce i na świecie.

Autorka: Agata Blinkiewicz, Ambasadorka CSR 2013/2014