Newsy

CSR na Drzwiach Otwartych UTP

30 stycznia 2014 roku w czasie Drzwi Otwartych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy licealiści mogli zdobyć wiedzę nie tylko na temat kierunków studiów, ale także poznać odpowiedzialny biznes. Przez cały dzień trwania Drzwi Otwartych na stoisku Wydziału Zarządzania maturzyści zainteresowani studiami mogli postawić pierwsze kroki na ścieżce wiedzy o CSR, dzięki prezentacji multimedialnej przybliżającej koncepcję CSR, rozmowie z Ambasadorem Ligi Odpowiedzialnego Biznesu oraz mini-konkursowi.

Prezentacja multimedialna wyświetlana przez cały czas trwania Drzwi Otwartych wzbudzała ciekawość maturzystów, którzy chętnie zatrzymywali się przy CSRowym stoisku. Zainteresowani licealiści rozwiązywali również krótki, 6-pytaniowy test z podstawowej wiedzy o odpowiedzialnym biznesie, a już po rozwiązaniu omawiali swoje odpowiedzi wraz z Ambasadorem, tak by każdy wzbogacił się tego dnia o wiedzę. Najlepsi licealiści, którzy rozwiązywali test na przynajmniej 5 na 6 możliwych do zdobycia punktów otrzymywali w nagrodę - publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które pomogą im w samodzielnym zdobywaniu wiedzy o odpowiedzialnym biznesie.

Autor: Mikołaj Buzała, Ambasador CSR 2013/2014 Ligi Odpowiedzialnego Biznesu