Newsy

CSR w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

23 stycznia 2014 roku, w poznańskiej Wyższej Szkole Bankowej lubusko-wielkopolski zespół Ambasadorów CSR z ramienia Ligi Odpowiedzialnego Biznesu kontynuował swoją misję szerzenia idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, kierując się tym razem do licealistów.

Jak w przypadku dotychczasowych zajęć, Ambasadorzy Daria Lisiecka i Piotr Nieporowski i tym razem podeszli do zadania elastycznie, dostosowując treść zajęć do wymagań słuchaczy. Dzięki temu zgromadzona w sali WSB młodzież okazała się otwarta na nową wiedzę, o czym świadczyło zainteresowanie tematem i aktywny udział w części wykładowej.

Zajęcia otworzyła część teoretyczna, gdzie omówione zostały definicje CSR i zrównoważonego rozwoju. Ambasadorzy przedstawiając, jak się okazało dla niektórych obecnych znaną już koncepcję społecznej odpowiedzialności, skupili się na obszarach jej zastosowań, ukazując ich mnogość. Zaprezentowane wyniki badań trafnie odwzorowały poziom popularność idei CSR wśród polskich przedsiębiorców. Podczas wykładu uszczegółowione zostały i zobrazowane przykładami filary koncepcji, a więc społeczność lokalna, środowisko naturalne, miejsce pracy i rynek. Licealiści poznali również normy i standardy CSR oraz przykładową mapę interesariuszy, co okazało się wyjątkowo pomocne w dalszej części zajęć. Prowadzący zadbali, aby pojęcie „interesariusz” zostało szczegółowo przedstawione, zrozumiane oraz zapisało się w pamięci zgromadzonych. W programie zajęć znalazło się również omówienie procesu wdrażania strategii CSR w przedsiębiorstwach w ośmiu wnikliwie streszczonych etapach. Podsumowaniem modułu teoretycznego było wspólne z widownią określenie korzyści, słabych stron i trudności związanych z przyjmowaniem i szerzeniem idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Częścią warsztatową była praca zespołowa nad stworzeniem map interesariuszy powszechnie znanych przedsiębiorstw na podstawie dostarczonych przez Ambasadorów case study. Jak się okazało, pod koniec zajęć uczniowie liceum nie mieli większych problemów z określeniem kluczowych interesariuszy dla firm ENEA S.A., GlaxoSmithKline oraz NIVEA Polska sp. z o.o. Trafnie określili sposoby wzajemnego oddziaływania na siebie firm i ich środowisk. Wyszczególnili również przydatne do tego narzędzia komunikacji oraz zaproponowali metody efektywnego zaspokajania potrzeb otoczenia firmy.

25 uczniów liceum uczestniczyło w trwających ponad półtorej godziny zajęciach nie okazując oznak znużenia. Aktywnie zabierali głos i pracując w zespołach przygotowali pięć szczegółowych map interesariuszy. Ambasadorzy chętnie więc podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, nie tracąc inspiracji i motywacji do dalszych inicjatyw, mających na celu promocję idei CSR. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja Sendzimira, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie.

Autor: Piotr Nieporowski, Ambasador CSR 2013/2014 Ligi Odpowiedzialnego Biznesu