Newsy

Warsztaty na temat zrównoważonej konsumpcji

Pierwszy miesiąc nowego roku rozpoczął się dla tegorocznych ambasadorów CSR z Zielonej Góry oraz Poznania niezwykle intensywnie oraz pracowicie, bowiem już 16 stycznia podjęli się oni realizacji nowego, odważnego projektu edukacyjnego, jakim tym razem były warsztaty poświęcone tematyce zrównoważonej konsumpcji.

Odbiorcami wydarzenia byli uczniowie prawdopodobnie najbardziej przyjaznej, otwartej oraz proekologicznej placówki szkolnej w województwie lubuskim, jaką bez cienia wątpliwości jest Szkoła Podstawowa im. Leona Kruczkowskiego w Cigacicach – małej wsi położonej nieopodal Zielonej Góry nad rzeką Odrą.  

Ambasadorzy, od samego początku nie ukrywali, że nowy projekt jest dla nich sporym wyzwaniem, gdyż dotychczas ich główną grupą odbiorców byli przede wszystkim studenci. Niemniej, rezultat przeprowadzonych warsztatów oraz wsparcie otrzymane od niezwykle charyzmatycznej pani dyrektor okazały się bardzo pomocne i co najważniejsze motywujące do stawienia czoła nowemu projektowi.

Zajęcia rozpoczęły się równo o godzinie 10.30 i zgromadziły przeszło 35 uczniów uczęszczających do klas 4-6. Młodzi uczestnicy spotkania od samego początku wykazywali się bardzo dużą aktywnością, co dla prowadzących było niezwykle pozytywnym zaskoczeniem. Z chęcią odpowiadali na zadawane pytania, a także dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat współczesnego charakteru konsumpcji oraz praw konsumentów na rynku. Na uwagę zasługuje przede wszystkim bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej uczniów, który był niezależny od przynależność do grupy wiekowej. Niemal wszystkie dzieci potrafiły skonstruować poprawną definicję zrównoważonego rozwoju oraz konsumpcji. Bez problemu dokonały również charakterystyki sylwetki odpowiedzialnego oraz nieodpowiedzialnego konsumenta.

Zagadnieniem najbardziej interesującym okazały się jednak ekoznaki oraz poszczególne etapy procesu zakupowego, które przez prowadzących zostały podzielone na 3 kategorie: przed, w trakcie oraz po dokonaniu konsumpcji. Z kolei tematem zupełnie nowym, aczkolwiek w dalszym ciągu budzącym bardzo pozytywne reakcje był termin „upcycling”. Dzieciaki były wręcz zafascynowane możliwościami ponownego wykorzystania niektórych odpadów, czemu kilka tygodni później dały wyraz podczas lekcji techniki na których to podjęły się realizacji oryginalnych zabawek z butelek typu PET.

Druga część spotkania również obfitowała w silne emocje. Dzieci miały okazję zapoznać się z krótkim, anonimowanym dokumentem pt.: „Opowieść o Rzeczach” (z ang. „Story of Stuff”), który poniekąd stanowił podsumowanie części pierwszej spotkania, gdyż traktował o związkach między ogromną ilością problemów społecznych oraz środowiskowych, a współczesnym podejściem ludzi do kwestii konsumpcji. Ponadto, uczestnicy warsztatów mieli okazję wykorzystać świeżo zdobytą wiedzę w praktyce, co znalazło wyraz zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej.

W ramach zajęć praktycznych uczniowie zostali podzieleni na grupy, w których to następnie wcielali się w rolę prawników i opracowywali własne mini Kodeksy Etycznego Postępowania względem otrzymanych od  prowadzących produktów. Zadanie okazało się być bardzo kreatywne, a wręczone arkusze papieru bardzo szybko zapełniły się szeregiem zasad, jakie każdy konsument powinien rozważyć przed dokonaniem zakupu. Po zakończonej pracy liderzy grup dokonali publicznej prezentacji wypracowanych zasad, które następnie bardzo dokładnie uzasadnili.

Ostatnim punktem warsztatów było wspólne stworzenie wielkiego, zielonego„drzewa obietnic”,czyli spisu postulatów, które uczestnicy warsztatów zobligują się przestrzegać podczas robienia zakupów. Zadanie okazało się nie tylko świetnym podsumowaniem zajęć, ale jednocześnie świetną zabawą. A co nasi mali milusińscy najczęściej umieszczali na swoich „listkach obietnic”?

Oto najbardziej popularne z zapisków:

1) Będę wspierał/ła lokalnych producentów,
2) Dwukrotnie zastanowię się, czy produkt, który chcę nabyć naprawdę jest mi potrzebny,
3) Będę zwracał/ła uwagę na ekoznaki,
4) Sprawdzę z jakiego kraju pochodzi dany produkt i zastanowią się jaką drogę musiał przebyć zanim trafił do mojego koszyka,
5) Pomyślę o ludziach którzy wyprodukowali dany produkt,
6) Na zakupy zamiast foliówki zabiorę torbę biodegradowalną,
7) Opakowania po skonsumowanych produktach poddam segregacji.

To oczywiście tylko wybrane przez nas propozycje, z całego multum jakie udało się uzyskać ze strony dzieciaków. Niemniej, trzeba przyznać, że ich świadomość oraz kreatywność zasługują na bardzo duży podziw oraz szacunek. Z tego powodu Ambasadorzy CSR postanowili nagrodzić wszystkich uczestników swoich warsztatów. Każdy uczeń biorący udział w zajęciach otrzymał komiks traktujący o alternatywnych źródłach energii, który został ufundowany dzięki wsparciu zielonogórskiego oddziału PGNiG S.A., a Ci najbardziej aktywni spośród uczestników otrzymali dodatkowo eko gadżety (gry, notesy oraz latarki), które zostały podarowane przez Fundację Aeris Futuro.

Autorka: Daria Lisiecka, Ambasadorka CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu 2013/2014