Newsy

KONKURS „Lider Przedsiębiorczości 2014 Roku”

KONFERENCJA „Potęga rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał”

 

W dniu 29 października br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się kolejna z cyklu, dedykowana przedsiębiorcom konferencja pod hasłem „Potęga rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał.”

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Tematyka konferencji obejmować będzie zmiany w prawie podatkowym i prawie pracy, wsparcie procesów wdrażania innowacji oraz możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Jej celem jest dyskusja oraz wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a przedstawicielami Parlamentu, Rządu i władz samorządowych. Dzięki takim działaniom łatwiej rozpoznać bieżące bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, co z kolei pozwala Fundacji MSP na występowanie do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej z inicjatywą zmian przepisów utrudniających lub hamujących rozwój sektora MSP.

W konferencji udział weźmie około 100 osób, w tym przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, posłowie, przedsiębiorcy, przedstawiciele cechów i izb rzemieślniczych oraz przedstawiciele mediów.

Konferencji towarzyszyć będzie finał Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2014”. Współzawodnictwo o tytuł Lidera Przedsiębiorczości należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów promujących przedsiębiorczość w Polsce. Konkurs ten jest organizowany przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości od 1994 roku. Tytuł nadawany w ramach konkursu wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamicznie rozwijające się firmy rzemieślnicze, handlowe, produkcyjne i usługowe, działające na terenie całego kraju.

Więcej informacji na stronie www.fund.org.pl

Komunikat Prasowy