Newsy

IV Konferencja Studenckie Dni Jakości

Naukowe Koło Towaroznawstwa „Cargo” zaprasza na IV Konferencję z cyklu STUDNCKIE DNI JAOŚCI pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Morskiej w Gdyni, Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdyni.

Konferencja stała się ważnym wydarzeniem naukowym Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Jest ona miejscem integracji studentów i doktorantów z różnych ośrodków naukowych. Służy nie tylko poszerzeniu wiedzy, ale także wymianie doświadczeń oraz nawiązaniu współpracy między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedstawicielami biznesu.

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji będzie „Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju”.

W programie przewidziano prezentacje ustne uczestników, w następujących obszarach tematycznych:

• Rola współczesnego towaroznawstwa w kreowaniu innowacyjnych technologii
• Towaroznawcze aspekty zarządzania produktem i marką
• Towaroznawstwo w logistyce
• Bezpieczeństwo i kształtowanie jakości żywności
• Ekologiczne aspekty w towaroznawstwie
• Metody i techniki doskonalenia jakości
• Znormalizowane i zintegrowane systemy zarządzania
• Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach

Podczas konferencji Ligę Odpowiedzialnego Biznesu będą reprezentować ambasadorki oraz mentorzy, którzy zaprezentują następujące zagadnienia związane z CSR:

• Wiedza i zarządzanie wiedzą w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.
• CSR narzędziem prewencji konfliktów.
• Bojkot konsumenci, czyli odpowiedź społeczeństwa na nieodpowiedzialną narracje marki.
• Znaczenie CSR-u na uczelniach wyższych
• Analiza porównawcza działań na rzecz CSR w oparciu o obszary ISO 26000 na przykładach branży kurierskiej.

Przedsięwzięcie patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Gdynia.

Patronat medialny objęli Radio Gdańsk oraz Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzyny.

Sponsorzy tegorocznej Konferencji: Port Gdynia, Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Dr Oetker, Studio Filmowe Andrex, Parlament Studentów Akademii Morskiej w Gdyni, Centrum Graficzne Gryf, Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Palarnia kawy CafeMia, , Hotel Spa Faltom, BSI. (British Standards Institution Polska), Klub Studencki Bukszpryt.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 26-27 lutego 2015 roku w Akademii Morskiej w Gdyni (ul. Morska 81-87).  Początek obrad o godzinie 11.30, w drugi dzień od godziny 9.00.

Serdecznie zapraszamy!

SDJ_2014

Autorka: Joanna Dąbrowska, Ambasadorka CSR,  Naukowe Koło Towaroznawstwa CARGO