Newsy

Debata oksfordzka  BBB vs. CSR

Tak wzburzone emocje nie mogą zostać zapomniane. 15.01.2015 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się I debata oksfordzka mająca na celu przygotowanie studentów do CSR Festival Cracow, który odbędzie się w dniach 24 – 25 marca 2015. Festiwal będzie wydarzeniem po części finansowanym przez program grantowy Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Tematem debaty  było powiedzenie Miltona Fridmana Business of Business is Business contra angielskojęzyczna nazwa idei społecznej odpowiedzialności biznesu - Corporate Social Responsibility czyli „BBB vs. CSR”. Temat poruszał dwa skrajne punkty widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Biznesu skierowanego tylko na zyski i biznesu troszczącego się o otoczenie. W życiu gospodarczym zdania na ten temat są bardzo podzielone, dlatego też chcieliśmy zobaczyć co na ten temat sądzą studenci naszej Uczelni.

Członkowie dwóch kół naukowych: KN CSR Czytaj Sztuka Równowagi i KN Controllingu i Finansów podjęli wspólną dyskusję nad postawioną tezą: „ W obecnej rzeczywistości gospodarczej jest miejsce na odpowiedzialny biznes”. Po stronie propozycji opowiadali się przedstawiciele KN CSR: Wioleta Gaweł, Monika Dominik i Mateusz Kumański, zaś przeciwnikami tezy byli członkowie KN CiF: Agnieszka Setlak, Sylwia Mazur i Łukasz Toczek. Członkami jury byli: prof. UEK dr hab. Janina Filek i dr Piotr Litwa. Organizatorką debaty była Ambasadorka CSR – Wioletta Jabłońska.

Na sali wśród publiczności dominowały poglądy zgodne z postawioną tezą, dlatego też przedstawiciele opozycji mieli ciężki orzech do zgryzienia. Każdy uczestnik mógł tylko raz zaprezentować swoje argumenty. Po każdej wypowiedzi publiczność miała możliwość zadania kilku pytań i to wywołało burzę. Dyskusja wywiązała się zarówno pomiędzy uczestnikami, członkami jury, a także publicznością. Ostateczny wniosek uformował się tak: społeczna odpowiedzialność biznesu jest rzeczą dobrą i pożyteczną.

Autorka: Wioletta Jabłońska, Ambasadorka CSR