O LOB

Opiekunami ścieżek edukacyjnych
w XIV edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu są:

 

Opiekun ścieżki "Zarządanie a CSR". Realizując działalność statutową i cele biznesowe, uwzględnia w strategii biznesowej społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty swojej działalności. Odpowiedzialne społecznie zarządzanie oparte jest na czterech filarach, na które składa się 12 zobowiązań, które dotyczą m.in. etycznego finansowania gospodarki i odpowiedzialnego zarządzania zatrudnieniem. Cechą wyróżniającą podejście Banku BGŻ BNP Paribas do CSR jest niewątpliwie jego biznesowy charakter. Funkcja CSR jest zdefiniowana jako adekwatne do celów biznesowych adaptowanie filozofii zrównoważonego rozwoju biznesu, która uwzględnia interesariuszy we wszystkich trzech obszarach wpływu na otoczenie: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

 

 Opiekun ścieżki "Miejsce pracy". ERGO Hestia to firma, która wyznacza kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego oraz realizuje wiele inicjatyw z zakresu Zrównoważonego Rozwoju i CSR. Dobre praktyki ERGO Hestii m.in. z zakresu pracy znalazły się w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2016.

 

Opiekun ścieżki "Komunikacja a CSR". Celem, jaki sobie stawia firma Henkel, jest „tworzenie zrównoważonej wartości”, co oznacza prowadzenie biznesu z zachowaniem równowagi między potrzebami ludzi, dobrem naszej planety i dążeniem do zysku. Jako lider zrównoważonego rozwoju i zarządzania różnorodnością, Henkel podejmuje szereg działań promujących te idee w miejscu pracy oraz w otoczeniu biznesowym i społecznym, prowadząc przy tym systematyczny dialog z różnymi grupami interesariuszy. Henkel od 25 lat corocznie publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju.

 

Orange

Opiekun ścieżki "Zrównoważony rozwój". W swojej strategii społecznej odpowiedzialności Orange stawia sobie za cel tworzenie kultury współpracy, w której wszyscy pracownicy czują się szanowani, swobodnie realizując cele zawodowe i życiowe pasje.

 

Organizatorem programu jest:

FOB_logo-transp