O LOB

Opiekunami ścieżek edukacyjnych
w XIV edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu są:

Orange

 

 

 

 

 

Organizatorem programu jest:

FOB_logo-transp