O LOB

PATRONAT LOB

Patronatem Ligi Odpowiedzialnego Biznesu mogą zostać objęte projekty studenckie, których tematyka związana jest z odpowiedzialnym biznesem, zrównoważonym rozwojem lub tematami pokrewnymi.

KORZYŚCI

  • Uzyskując patronat LOB organizator ma możliwość konsultacji merytorycznych związanych z programem wydarzenia ze specjalistami LOB
  • Możliwe jest wystąpienie/szkolenie/udział przedstawiciela LOB w wydarzeniu.
  • Organizacja realizująca projekt otrzyma tytułu Organizacji Współpracującej z LOB i zamieścimy jej logotyp na stronie programu.
  • LOB wesprze promocję projektu i wydarzenia poprzez swoje kanały komunikacyjne (m.in. na stronie internetowej czy fanpage’u LOB (zobacz)).

WARUNKI

Wypełniony wniosek (formularz poniżej) należy wysłać na adres: milosz.marchlewicz@fob.org.pl co najmniej 3 tygodnie przed wydarzeniem. Zostanie on rozpatrzony w ciągu 7 dni roboczych.

OBOWIĄZKI WNIOSKUJĄCEGO

  • Umieszczenie logotypu Ligi Odpowiedzialnego Biznesu na materiałach związanych z projektem oraz stronie internetowej z hasłem: Patronat Ligi Odpowiedzialnego Biznesu i hiperłączem do strony LOB (www.lob.org.pl)
  • Organizator zobowiązany jest przesłać do konsultacji materiały promocyjne wydarzenia (w tym plakaty/ulotki), na których zostanie umieszczone logo LOB
  • Wysyłka informacji prasowych przed i po wydarzeniu wraz z plakatem/zdjęciami (do umieszczenia na stronie LOB) najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem oraz 4 dni po wydarzeniu.
  • Organizator zobowiązany do wysłania mailowo sprawozdania z wydarzenia najpóźniej 2 tygodnie po zakończeniu wydarzenia.

DO POBRANIA

  • Wniosek o przyznanie patronatu Ligi Odpowiedzialnego Biznesu - pobierz

KONTAKT

W sprawie patronatów prosimy o kontakt z Miłoszem Marchlewiczem.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu
Miłosz Marchlewicz
milosz.marchlewicz@fob.org.pl
tel. (+48 22) 627 18 71

Adres korespondencyjny:

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Liga Odpowiedzialnego Biznesu
ul. Szpitalna 5/20
00-031 Warszawa