LOB
dla studenta

Program grantowy Pracownia Działań Lokalnych

Liga Odpowiedzialnego Biznesu w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych CSR wspomaga finansowo oraz merytorycznie projekty i przedsięwzięcia, których celem jest promowanie wiedzy o odpowiedzialnym biznesie.

O dofinansowanie z programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych LOB mogą ubiegać się organizacje studenckie, koła naukowe, organizacje pozarządowe działające na uczelni, które chcą zrealizować projekt promujący i edukujący o społecznej odpowiedzialności biznesu!

 

W tym roku nie prowadzimy Programu Grantowego.