O LOB

 

Honorowy patronat nad programem Liga Odpowiedzialnego Biznesu objęło:

MNiSW